Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief mei is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen.
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op. 

Met vriendelijke groet,

de Kerf & van Sprang Notarissen
mr. P.C.P.C. de Kerf en mw. mr. S.M.A. van Sprang
Spoorlaan 402
5038 CG Tilburg
T: (013) 5321155
E: info@notaristilburg.nl
I: www.notaristilburg.nl

Publicatietermijn jaarrekening verkort tot 12 maanden

Vorig jaar is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening van kracht geworden. Met de Uitvoeringswet is deze EU richtlijn in de nationale wetgeving opgenomen. Doel is om de administratieve lasten van kleine ondernemingen te verlichten. Daarnaast is er ook sprake van enige verzwaring, bijvoorbeeld de termijn voor publicatie van de jaarrekening.

Lees het volledige artikel

 

Scheiden doet lijden?

De Tweede Kamer heeft 19 april jongstleden ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD). Dit voorstel houdt in dat de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Het vermogen dat een echtgenoot vr het huwelijk heeft opgebouwd, valt dan niet langer in de gemeenschap van goederen. Ook door een echtgenoot verkregen erfenissen en schenkingen zouden op basis van het voorstel niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen. Nu is dat wel zo, tenzij bij de schenking of in een testament is bepaald dat het geschonken of gerfde vermogen privébezit blijft.

Lees het volledige artikel

 

Wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent?

Het is geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk: wie zorgt er voor uw minderjarige kind(eren) als u er niet meer bent? Als één van de ouders zou overlijden dan gaat de zorg voor het kind naar de andere ouder, als deze het ouderlijk gezag heeft.

Lees het volledige artikel

 

Aansprakelijkheid voor rechtshandelingen BV i.o. ingewikkeld.

Het Hof Amsterdam heeft in een recente uitspraak opnieuw laten zien hoe ingewikkeld aansprakelijkheden liggen bij het verrichten van rechtshandelingen in de oprichtingsfase van een besloten vennootschap. U gaat sneller het schip in dan u beseft, zo blijkt.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie