Geachte nieuwsbrieflezer,

De nieuwsbrief september is uit. Met in deze uitgave weer diverse actuele onderwerpen. 
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor of maak gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.

Met vriendelijke groet,

de Kerf & van Sprang Notarissen
mr. P.C.P.C. de Kerf en mw. mr. S.M.A. van Sprang
Spoorlaan 402
5038 CG Tilburg
T: (013) 5321155
E: info@notaristilburg.nl
I: www.notaristilburg.nl

Onbeheerde nalatenschappen vervallen uiteindelijk aan de Staat

Als iemand overlijdt komt het soms voor dat er niemand bekend is die de uitvaart wil verzorgen of de afwikkeling van de nalatenschap op zich wil nemen. Dit kan komen omdat er geen erfgenamen (lijken) te zijn of omdat de erfgenamen de nalatenschap niet willen aanvaarden. Wat gebeurt er dan in zo’n situatie?

Lees het volledige artikel

 

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding kan vervelende gevolgen hebben

Partners kunnen eenvoudig afspreken dat wat zij van hun inkomen overhouden nadat de kosten van de huishouding zijn betaald, periodiek tussen beiden wordt verdeeld. Dat noemen we een periodiek verrekenbeding. In de praktijk wordt een periodiek verrekenbeding tussen echtgenoten, geregistreerd partners of samenwoners niet altijd uitgevoerd. Dan komt de vraag naar voren wie waar recht op heeft. Hieronder komt aan de orde of de wettelijke regels omtrent een niet uitgevoerd verrekenbeding ook van toepassing zijn op samenwoners.

Lees het volledige artikel

 

Pas op met beleggen in perceeltjes weiland of bosgrond

Nu spaargeld op de bank praktisch niets meer opbrengt qua rente/rendement zoeken veel particulieren hun heil in andere vormen van belegging. Hierbij kunt u denken aan aandelen, cryptocurrency, kunst, klassieke auto's etc. etc.

Lees het volledige artikel

 

Hypotheekrente niet aftrekbaar na scheiding

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem blijkt dat er na een echtscheiding problemen kunnen ontstaan qua aftrekbaarheid van hypotheekrente. Sommige echtparen trouwen eerst in gemeenschap van goederen en sluiten later – tijdens huwelijk – huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment is er een scheiding tussen bezit en schuld van beide echtgenoten.

Lees het volledige artikel

 

De gevolgen van een (niet) zakelijke lening

Een lening die verstrekt is onder onduidelijke voorwaarden of voorwaarden die in het rechtsverkeer ongebruikelijk zijn kan gevolgen hebben voor zowel de verstrekker (schuldeiser) van die lening als voor de ontvanger (schuldenaar).

Lees het volledige artikel

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor ex-vennoten

Hoe belangrijk het is om als ondernemer je administratie goed op orde te hebben, bleek weer uit een recente rechterlijke uitspraak. Daaruit blijkt – zoals ook al in eerdere uitspraken tot uiting gekomen – dat het stoppen als medevennoot in een vennootschap onder firma niet genoeg is om de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van een krediet te ontlopen.

Lees het volledige artikel

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie