Naar digitale oprichting en inschrijving kapitaalvennootschappen.

Een in ondernemingsrecht gespecialiseerde commissie van notarissen en advocaten heeft een eerste reactie gegeven op het (Europese) richtlijnvoorstel digitalisering. Uit de voorgestelde richtlijn blijkt dat de Europese Commissie digitale oprichting en inschrijving kapitaalvennootschappen mogelijk wil maken.
 
Het streven van de Europese commissie om te komen tot een verdere digitalisering wordt door de beroepsorganisaties van notarissen en advocaten ondersteund. Wel wordt daarbij opgemerkt dat het geven van goede voorlichting, alsmede het voorkomen van terrorismefinanciering, fraude en misbruik voorop moeten staan.
Een kapitaalvennootschap kan nu al eenvoudig en goedkoop worden opgericht en ingeschreven. Toch lijkt het de notariŽle beroepsorganisatie goed om te kijken of dat proces Ė met behoud van rechtszekerheid Ė efficiŽnter kan worden ingericht en verder kan worden gedigitaliseerd.
 
Op dit moment controleert en/of bespreekt de notaris voor de oprichting van een kapitaalvennootschap de identiteit van betrokkenen, het beoogde adres van de vennootschap, bedoeling van partijen, of er kans is op fraude of witwassen, of partijen in staat zijn te ondertekenen en begrijpen wat zij ondertekenen, de achterliggende fiscaliteit, of de beoogde samenwerking voldoende is beschreven en uitgewerkt, de inhoud van de akte en wat op kapitaalvennootschappelijk gebied mogelijk is (en dat is heel veel).
Met andere woorden digitalisering is essentieel en verdient veel aandacht maar de invulling mag niet ten koste gaan van reeds verworven kansen en (on)mogelijkheden.
 
Op voorhand zijn al wat kanttekeningen te plaatsen, het richtlijnvoorstel maakt het eenvoudiger om persoonsgegevens te krijgen van vertegenwoordigers van kapitaalvennootschappen. Hoe zich dat verhoud tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming is niet duidelijk, evenals niet duidelijk is hoe de aanpassing van het handelsregister gestalte moet krijgen.
 
Wilt u meer weten over al dan niet digitale oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie